Máy ép cám viên trục đứng

9.800.000 7.800.000

Bảng giá máy làm cám viên trục đứng
Máy ép RULO 1pha, 3,5kwNăng suất: 50kg/h đến 70kg/hGiá máy trọn bộ: 7.800.000đ

Không motor giá: 5.800.000đ

Máy ép RULO 3pha, 3,5kwNăng suất: 50kg/h đến 70kg/hGiá máy trọn bộ: 8.300.000đ

Không motor giá: 5.800.000đ

Máy ép RULO 3pha, 7,5kwNăng suất: 150kg/h đến 200kg/hGiá máy trọn bộ: 24.000.000đ

Không motor giá: 20.000.000đ

Máy ép RULO 3pha, 15kw

(Có dầu làm mát bi)

Năng suất: 300kg/hGiá bán trọn bộ: 40.000.000đ

Không motor giá: 32.000.000đ

Máy ép RULO 3pha, 15kw

(Không có dầu làm mát bi)

Năng suất: 300kg/hGiá bán trọn bộ: 32.000.000đ

Không motor giá: 24.000.000đ

Máy ép RULO 3pha, 37kwNăng suất: 500kg/hGiá bán trọn bộ: 75.000.000đ

Không motor giá: 57.000.000đ

Máy ép RULO 3pha, 55kwNăng suất: 1000kg/hGiá bán trọn bộ: 130.000.000đ

Không motor giá: 105.000.000đ

Máy ép cám viên trục đứng

9.800.000 7.800.000

Call Now ButtonGỌI NGAY