Thỏ là loài gặm nhấm, sinh trưởng và phát triển nhanh. Mỗi lứa đẻ từ 4 đến 6 con, mỗi năm sinh sản khoảng 9 lứa.
Hiện nay, có rất nhiều trang trại theo quy mô công nghiệp và bán công nghiệp. Tuy nhiên để đem lại hiệu quả kinh tế cao cần kinh nghiệm nuôi thỏ để giảm hao hụt, sinh sản đều, nhanh lớn.
VTC19 chia sẻ tài liệu qua các nguồn kinh nghiệm thực tế, tài liệu sưu tầm của người trong nghề hoàn toàn miễn phí.

  • Cách nuôi sinh sản, thỏ con, thỏ thịt
  • Cách làm chuồng trại
  • Thức ăn cho thỏ, tự làm cám cho thỏ
  • Các bệnh thường gặp ở thỏ, cách phòng và điều trị
  • Giúp tìm đầu ra, hướng dẫn cách chế biên thỏ